Rozwiązania chmurowe cieszą się coraz większą popularnością. Lista zalet wykorzystania tych rozwiązań zdaje się stale rosnąć i trend ten z pewnością się utrzyma. BCC (aktualnie All for One Poland) również wykorzystało w tym projekcie infrastrukturę Microsoft Azure oraz Amazon Web Services jako uzupełnienie własnego All for One Data Centers.

Rozwiązania chmurowe

Rozwiązania firm Microsoft oraz Amazon posiadają rozległą geolokalizację poszczególnych fragmentów chmury. Właśnie ten atrybut był kluczową zaletą potrzebną w projekcie polegającym na umieszczeniu danych systemu SAP na terenie Niemiec. W ten sposób rozpoczął się proces wdrożenia repliki systemu SAP w komercyjnej chmurze MS Azure.

MS Azure

Microsoft Azure jest platformą chmurową, świadczącą usługi w modelach PaaS (Platform as a Service) oraz IaaS (Infrastructure as a Service), opartą na technologii zbliżonej do popularnego wirtualizatora Hyper-V. Różnice pomiędzy tradycyjnymi rozwiązaniami IT, IaaS oraz PaaS są przedstawione na rysunku.

Jak widać w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań IT w modelu IaaS dostawca przejmuje na siebie utrzymanie w dobrej formie infrastruktury fizycznej. Idąc krok dalej, w modelu PaaS dostawca gwarantuje również utrzymanie środowiska wirtualizacji, na którym działają gotowe rozwiązania IT, takie jak SAP. Jako doświadczony gracz na rynku BCC postanowiło wykorzystać Azure w modelu IaaS, pozostawiając pełną kontrolę nad wirtualnymi środowiskami w swoich rękach. Na tą decyzję główny wpływ miał fakt, że BCC posiada szeroką kadrę wyspecjalizowanych pracowników doświadczonych w utrzymywaniu wirtualnej infrastruktury we własnym Data Centers.

Główny wymóg lokalizacyjny został spełniony przez samą architekturę chmury Microsoft Azure utrzymywaną w 36 serwerowniach rozmieszczonych na całym globie. Warto zaznaczyć, że ze względu na niemieckie prawo serwerownie MS Azure znajdujące się w Niemczech tworzą osobną chmurę niepołączoną z macierzystym MS Azure.com nazwaną MS Azure.de, która została wykorzystana w tym projekcie. Jest to efekt tych samych przepisów, które narzuciły Cersanitowi utrzymywanie danych w Niemczech. Zgodnie z dokumentacją Azure:

Platforma Azure (Niemcy) świadczy usługi w modelu zarządcy danych. Dane klientów pozostają w Niemczech pod kontrolą firmy T-Systems International GmbH, podmiotu zależnego od firmy Deutsche Telekom, który występuje jako niemiecki zarządca danych.

Proces planowania i realizacji

W czasie planowania projektu podjęto kroki pozwalające na korzystanie z chmury MS Azure.de. Szybko sfinalizowano kontrakt dający BCC dostęp do potężnej chmury obliczeniowej zlokalizowanej w Niemczech.

Konieczne było zaprojektowanie całej niezbędnej infrastruktury, która musiała być przygotowana również w kontekście przyszłych projektów. W jej skład weszły między innymi: wirtualna sieć LAN, połączenie VPN, zbiór reguł firewall czy koncepcja nazewnictwa oraz zarządzania zmianami w infrastrukturze itd., Po zrealizowaniu prac BCC dysponowało gotowym i przetestowanym środowiskiem. Wpływ na to miała możliwość przeniesienia już sprawdzonych rozwiązań i standardów wypracowanych we własnym centrum przetwarzania danych.

SAP-bliźniak

Kolejnym krokiem było zbudowanie koncepcji i scenariusza wykonania bliźniaczego systemu SAP, a finalnie przygotowanie procedur replikacyjnych odpowiadających potrzebom klienta. Ze względu na przygotowane wcześniej środowisko wirtualne, do migracji mogliśmy podejść tak, jakby system docelowy znajdował się w naszej własnej infrastrukturze. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie naszych inżynierów infrastruktury oraz doświadczenie konsultantów SAP przygotowane zostało optymalne środowisko wirtualne, które spełniało postawione przez Cersanit warunki – zlokalizowane było w Niemczech, a jednocześnie zarządzane i obsługiwane przez inżynierów i konsultantów znających specyfikę rozwiązania i potrzeb Klienta. Stworzone zostało środowisko bliźniacze zarządzane i monitorowane przez obecnego partnera outsourcingowego.

Moc chmury z gwarancją zarządzania

Czy zatem chmura obliczeniowa jest tym, czego szukał Cersanit? Nie. Poszukiwane było rozwiązanie problemu, w którym skorzystanie z chmury obliczeniowej było jednym z elementów – znalezienia mocy obliczeniowej, pamięci RAM, przestrzeni dyskowej spełniającej kluczowy warunek – musi być umieszczone na terenie Niemiec. Wartość przygotowanego przez BCC (aktualnie All for One Poland) rozwiązania polega na dostarczeniu całości rozwiązania polegającego na stworzeniu bliźniaczego systemu, usług administracyjnych, monitoringu, znajomości zarządzania chmurą w taki sposób, aby było jak najbardziej optymalne kosztowo. Taką możliwość daje połączenie dwóch elementów – po pierwsze wiedzy, jaką daje wypróbowany partner, a po drugie możliwości technicznych, które mają chmury obliczeniowe. Przy czym pierwszy warunek jest we wspólnej opinii Cersanit i BCC zdecydowanie ważniejszy.

Podsumowanie

Projektem dla Cersanit BCC w praktyczny sposób zweryfikowało własne podejście do innowacyjnych rozwiązań oraz elastyczność, zachowując przy tym poziom standardów, jaki od siebie oczekujemy. Największą wartością dodaną po zakończeniu projektu jest zadowolenie klienta z efektu prac oraz doświadczenie, jakie zostało zebrane w czasie trwania projektu.

Paweł Polski, Dyrektor IT, Cersanit SA

Kiedy Cersanit przejął niemiecką firmę Meissen Keramik postanowiliśmy, że utrzymanie oraz administrację systemów SAP wdrożonych i wykorzystywanych w MK powierzymy firmie BCC (aktualnie All for one Poland). Współpracę rozpoczęliśmy od migracji w 2014 roku całego środowisko naszego systemu SAP do data center w BCC, po czym kolejno uruchamialiśmy kolejne obszary współdziałania. Wdrożone rozwiązania  okazały się dla nas korzystne zarówno ze względów organizacyjnych jak i finansowych.

Gdy prawnie nałożono na MK obowiązek utrzymywania finansowych danych firmowych w serwerowni zlokalizowanej na terenie Niemiec, zwróciliśmy się z zapytaniem do BCC, w jaki sposób mogliby nam pomóc w rozwiązaniu tego problemu. BCC bardzo elastycznie podeszło do zagadnienia i uzgodniliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie utworzenie bliźniaczego systemu SAP, opartego na bazie danych Oracle, w niemieckiej chmurze Microsoft Azure. BCC zaoferowało nam wykonanie wszystkich akcji związanych z tą operacją w oczekiwanym przez nas terminie, co dla nas było elementem niezmiernie istotnym. Dzięki zastosowaniu takiego podejścia zachowaliśmy dotychczasowy, skuteczny model utrzymania systemów SAP po stronie BCC i jednocześnie przenieśliśmy zgodnie z wymogami prawnymi miejsce przechowywania danych finansowych MK w SAP na teren Niemiec.

BCC (aktualnie All for One Poland) przeprowadziło ten projekt szybko, terminowo i sprawnie, nie powodując zakłócania codziennej pracy użytkowników systemu. Wdrożone rozwiązanie jest dla naszej firmy optymalne.

Paweł Polski, Dyrektor IT, Cersanit SA

CERSANIT to czołowy producent wyposażenia łazienek oraz płytek ceramicznych z siedzibą główną w Kielcach. Prowadzi działalność na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych. Głównym kierunkiem zagranicznej sprzedaży są kraje Europy Wschodniej oraz Unii Europejskiej. Cersanit dociera ze swoją ofertą również na rynki Bliskiego Wschodu, Azji Środkowej i Afryki Północnej.