W rozbudowanych środowiskach informatycznych, gdzie liczba zależności pomiędzy systemami wchodzącymi w skład infrastruktury IT może przyprawić o ból głowy, każda potrzeba zmiany wiąże się ze sporym wyzwaniem. Dobrym przykładem jest projekt migracji na nową platformę sprzętową. Z puzzli systemów informatycznych obsługujących różne sektory biznesu trzeba ułożyć optymalną „układankę” przebiegu migracji. Celem jest jak najmniejsze zakłócenie prowadzonego biznesu w trakcie projektu (optymalnie, gdy trwający projekt jest w pełni przezroczysty dla biznesu), a jednocześnie zmaksymalizowany, odczuwalny zarówno po stronie biznesu, jak i administracji IT, zysk po jego zakończeniu.

Migracja – dokąd?

W środowisku firmy Amica Wronki postawiono na wirtualizację systemów informatycznych. Tego rodzaju platforma z powodzeniem spełnia wymagania zarówno niewielkich, jak i naprawdę dużych systemów informatycznych obecnych w środowisku firmy Amica. Wprowadzenie warstwy pośredniczącej pomiędzy sprzętem a warstwą systemu operacyjnego i aplikacją, jaką jest platforma wirtualna, pozwoliło uzyskać wiele korzyści, ważnych zarówno dla biznesu, jak i administratorów środowiska IT. Poniżej wskazujemy na te najważniejsze.

Skalowalność wydajności środowiska

Zwirtualizowanie platformy IT zlikwidowało pojawiający się wcześniej czy później problem z wyczerpaniem zasobów sprzętowych odpowiedzialnych za wydajność. Problemy z wydajnością były najważniejszym powodem wymiany sprzętu i migracji na niego systemu informatycznego. Obecnie Amica zyskała możliwości łatwej rozbudowy mocy obliczeniowej środowiska IT, bez konieczności powoływania projektu migracji systemów informatycznych. Wystarczy dodać do środowiska serwery fizyczne i bezprzerwowo zmigrować na nie systemy wymagające zwiększenia przydzielonych zasobów. Co więcej – w ten sposób można będzie w przyszłości wykonać praktycznie całkowitą wymianę sprzętu leżącego u podstaw środowiska wirtualnego.

Optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów

Niedostateczna wydajność jednego z systemów przestała być obecnie palącym problemem. Inżynierowie administrujący infrastrukturą IT mogą w łatwy, prosty i niewymagający wizyty serwisanta sposób przydzielić mu większe zasoby mocy obliczeniowej lub pamięci operacyjnej. Wystarczy w tym celu sięgnąć do ogólnego i przewidzianego zawczasu zapasu zasobów w środowisku lub ograniczyć czasowo (np. na czas rozbudowy środowiska) zasoby przydzielone mniej krytycznym systemom.

Wysoka dostępność

W środowisku tradycyjnym w wypadku poważnej awarii fizycznego serwera, na którym uruchomiony jest system informatyczny, należy się liczyć z jego niedostępnością na czas koniecznej naprawy, jeśli nie mamy konfiguracji wysokiej dostępności, zwanej potocznie klastrem. W środowisku wirtualnym, przy odpowiednio dobranych zasobach, nawet systemy, które były wdrażane bez uwzględnienia rozwiązań High-Availability (bez redundancji zasobów, komponentów fizycznych, rozwiązań klastrowych) mogą wznowić działanie niemal niezwłocznie po wystąpieniu awarii i bez zwłoki wynikającej z konieczności wizyty serwisanta. Wystarczy uruchomić je na tym fragmencie środowiska wirtualnego, który nie uległ awarii.

Jerzy Zieliński, Dyrektor Działu Technologii Informatycznych, InTeco Business Solutions Sp. z o.o.

Wirtualizacja kluczem do skalowalności
Grupa kapitałowa Amica Wronki w ostatnim czasie bardzo mocno się rozwija. Prowadzimy prace w kierunku konsolidacji i centralizacji, ale od strony informatycznej nie byliśmy do tego przygotowani. Nasza architektura nie była skalowalna. Dlatego to właśnie skalowalność nowego rozwiązania w oparciu o wirtualizację była dla nas kluczowa. Był to również pierwszy krok w kierunku przygotowania całej architektury do zabezpieczenia poprzez budowę drugiego centrum przetwarzania danych. Amica Wronki już od osiemnastu lat pracuje z systemem SAP, a od piętnastu korzysta ze wsparcia zewnętrznego w zakresie administracji systemem Basis. Wybór i implementacja rozwiązania wirtualizacji idealnie wpisują się w przyjętą w 2014 roku strategię rozwoju spółki „HIT 2023”. Jej celem jest optymalizacja kosztów utrzymania infrastruktury oraz zabezpieczenie działalności firmy od strony teleinformatyki, m.in. poprzez wirtualizację i konsolidację wszystkich kluczowych systemów, jak również rezygnację z drogiej platformy HP-UX na rzecz technologii x86. Z kolei główną korzyścią z wirtualizacji systemu jest jego zwiększona dostępność oraz skalowalność.
Dzięki wdrożeniu i zwiększeniu skalowalności infrastruktury opartej na technologii x86, nasz system SAP nie tylko obsługuje centralę, ale działa już w czterech z pięciu największych spółkach-córkach. Są to Amica International GmBH w Niemczech, Hansa OOO w Rosji, GRAM Domestic w Danii i Amica Electrodomesticos w Hiszpanii. Docelowo we wszystkich spółkach procesy biznesowe będą odbywać się na naszym systemie ERP, który jest zwirtualizowany i umieszczony w data center Wronki.
Jerzy Zieliński, Dyrektor Działu Technologii Informatycznych, InTeco Business Solutions Sp. z o.o.

Łatwiejsze utrzymanie sprzętu

Bezprzerwowa zmiana fizycznego sprzętu, którego zasoby przydzielone są do zwirtualizowanego systemu informatycznego, to narzędzie niewątpliwie ułatwiające życie administratorom środowisk IT.

Aktualizacja firmware fizycznego serwera? Wymiana uszkodzonego komponentu? Rozbudowa pamięci RAM? Zadania te stały się proste w zwirtualizowanym środowisku. Wystarczy zmigrować uruchomione w ramach danego serwera maszyny wirtualne na inny, wyłączyć serwer fizyczny, dokonać stosownych zabiegów, włączyć i ponownie oddelegować zasoby do obsługi maszyn wirtualnych.

Wszystkie te czynności odbywają się bez uzgadniania przerw serwisowych i w sposób zupełnie przezroczysty dla użytkowników systemów.

Ręka w rękę

Projekt migracji zasobów IT na platformę wirtualną w firmie Amica Wronki został zrealizowany wspólnie przez InTeco Business Solutions oraz BCC (aktualnie All for One Poland). Konsultanci obu firm uzupełniali swoje działania na poszczególnych płaszczyznach projektu.

Migracja systemów SAP połączona ze zmianą wersji systemów operacyjnych i wersji oprogramowania baz danych zrealizowana została przez BCC. Platforma docelowa środowiska IT w firmie Amica została wyskalowana i przygotowana przez InTeco.

Całość operacji przebiegała zgodnie z założonym harmonogramem. W pełni wirtualne środowisko IT w firmie Amica zostało uruchomione we wrześniu 2015 r. Efektem projektu jest wydajne i stabilne środowisko dla 18 systemów SAP i powiązanych z nimi pobocznych systemów informatycznych. Dodatkowo wykonano także konfigurację systemu backupowego dla nowo powstałego środowiska.

Projekt migracji na platformę wirtualną to kolejny przykład owocnego współdziałania InTeco i BCC. Obie firmy współpracują w procesie administracji infrastrukturą sprzętowo-programową firmy Amica. BCC od wielu lat świadczy usługi outsourcingu administracji SAP. W tym czasie wielokrotne wspólne lub przenikające się działania administracyjne pozwoliły na wypracowanie skutecznych metod współpracy, niezbędnego zaufania i dobrych wzajemnych kontaktów, bez których realizacja projektu o tak dużej skali nie byłaby możliwa.

Amica Wronki SA to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego, który jest obecny na polskim rynku od 1945 r. W ofercie firma ma pełną gamę inteligentnych urządzeń dużego i małego AGD. Ponad 70 procent przychodów pochodzi ze sprzedaży na ponad 50 rynkach zagranicznych, m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Skandynawii. W portfolio marek Grupy Amica znajdują się również zagraniczne marki Gram, Hansa i CDA. Od 1997 r. firma jest notowana na warszawskiej giełdzie. Łącznie we wszystkich fabrykach i biurach w Polsce i za granicą zatrudnia 2500 osób.