Amica, lider na polskim rynku w produkcji sprzętu AGD, na systemach SAP pracuje już 20 lat. Przez te lata zmieniała się firma, zmieniały się też systemy. W 2017 roku przyszła kolej na upgrade SAP Solution Managera do wersji 7.2. Aktualizacja pociągnęła za sobą następne zmiany, w tym znaczne rozszerzenie zakresu użycia SolMan.

Projekt został przeprowadzony wspólnie przez InTeco i SNP Poland (aktualnie All for One Poland). Obie firmy od kilkunastu lat współpracują w procesie administracji infrastrukturą sprzętowo-programową firmy Amica. W tym czasie wspólne i przenikające się działania administracyjne pozwoliły na wypracowanie skutecznych metod współpracy, które owocują sprawnymi realizacjami projektów w zakresie systemów SAP.

Nowa wersja rozwiązania

SAP Solution Manager (SolMan) jest narzędziem wspierającym zarządzanie cyklami aplikacji zgodnie z metodologią Application Lifecycle Management (ALM). Nowa wersja SAP Solution Manager 7.2 przeszła szereg zmian w celu ułatwienia użytkownikom pracy w zakresie ALM:

  • dostarczono nowy interfejs oparty o SAP UI5,
  • przygotowano nowe dashboardy, które wspierają prowadzenie projektów, testów, monitoringu i wielu innych działań, z których zbierane są metryki,
  • dodano nowe narzędzia do modelowania procesów biznesowych pozwalające przygotować dokumentację i konfigurację pod monitoring tych procesów.

Pejzaż w Amica

Kończące się w grudniu 2017 roku wsparcie producenckie dla wersji 7.1 Solution Managera spowodowało, że Amica zdecydowała się w połowie 2017 roku na aktualizację SolMana do wersji 7.2.

W przypadku Amica była to duża zmiana z kilku względów. Zadecydowano, że „przy okazji” zmiany wersji Solution Managera, zmianie ulegnie również pejzaż systemu. W miejsce jednego Solution Managera na bazie danych Oracle, który pełnił rolę zarówno DEV jak i PRD, zostały powołane dwa całkowicie nowe systemy – deweloperski i produkcyjny.

Firma SAP, wraz z licencją na Solution Manager 7.2 zapewniała również licencję na SAP HANA pod SAP Solution Manager. Amica zdecydowała się na takie rozwiązanie, co z kolei wymusiło użycie systemu operacyjnego Linux zamiast Windows.

Większy zakres, większe możliwości

Amica zdecydowała się wykorzystać systemy SAP Solution Manager w większym niż dotychczas, zakresie. Przed upgrade system SolMan był wykorzystywany w podstawowym zakresie, tj.: jako utrzymanie centralnej bazy o wszystkich systemach SAP w środowisku Amica (LMDB), przy raportach Early Watch oraz jako centralne miejsce wykonywania codziennych monitoringów.

Wraz z migracją na nową wersję zdecydowano, aby oprócz dotychczasowego wykorzystania, dodatkowo użyć systemu SolMan do technicznego monitoringu oraz monitoringu procesów biznesowych.

Dzięki użyciu Technical Monitoring reagowanie na wszelkie potencjalne awarie systemów może być szybsze i bardziej nich dotychczas efektywne. Technical Monitoring prezentuje dane o monitorowanych systemach w wygodnych grafach, niemalże w trybie rzeczywistym (w zależności od zdefiniowanej częstotliwości próbkowana) oraz w postaci alertów. Dodatkowo możliwość szczegółowego skonfigurowania Guided Procedures, w których definiujemy zestaw kroków do identyfikacji problemu, pozwala, aby podstawowe zadania administracyjne i reagowanie na incydenty, były wykonywane nawet przez osoby początkujące. Pełne wdrożenie Technical Monitoring umożliwia lepszą i dokładniejszą analizę systemów, ponieważ wszelkie informacje wydajnościowe, które są monitorowane, składowane są w bazie danych i można je później analizować za pomocą różnych raportów i wykresów, co ma wydatny wpływ na jakość przeprowadzonych analiz.

Business Process Monitoring daje użytkownikom możliwość zamodelowania w systemie procesów biznesowych, a następnie monitorowanie ich w trybie proaktywnym. Wskaźnikiem monitorowania jest proces biznesowy, który może obejmować wszystkie systemy w nim wykorzystywane wraz z interfejsami służącymi do przesyłania danych.

SAP Solution Manager coraz ważniejszy

W dużej firmie, takiej jak Amica, gdzie mamy do czynienia z coraz bardziej złożonymi środowiskami SAP, SAP Solution Manager zaczyna być narzędziem ważnym i potrzebnym dla administratorów systemu. Efektywne monitorowanie i zarządzanie skomplikowanym pejzażem systemowym jest możliwe tylko wtedy, gdy ma się odpowiednie do tego narzędzia. Takim narzędziem jest właśnie SolMan, którego nowa wersja 7.2 zawiera wiele dodatkowych funkcji i udogodnień. Wcześniej Amica wykorzystywała Solution Managera w ograniczonym zakresie, jednak nowa wersja systemu, jak również dużo szybsza baza danych HANA, spowodowały, że platforma ta jest aktywnie wykorzystywana do zarządzania środowiskiem SAP, monitoringiem obciążenia systemów i utrzymywaniem dokumentacji, jak również daje możliwość przeprowadzania testów w środowisku SAP.

Dominik Tylczyński, InTeco Business Solutions Sp. z o.o.

Amica S.A. to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego, który jest obecny na polskim rynku od 1945 r. W ofercie firma ma pełną gamę inteligentnych urządzeń dużego i małego AGD. Ponad 65 procent przychodów pochodzi ze sprzedaży na ponad 50 rynkach zagranicznych, m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Skandynawii. W portfolio marek Grupy Amica znajdują się również zagraniczne marki Gram, Hansa i CDA. Od 1997 r. firma jest notowana na warszawskiej giełdzie. Łącznie we wszystkich fabrykach i biurach w Polsce i za granicą zatrudnia 2500 osób.