Wdrożenie Systemu Zarządzania Usługami IT (ISO 20000/ITIL) | All for One Poland

Wdrożenie Systemu Zarządzania Usługami IT (ISO 20000/ITIL)

25/04/2016

Termin już minął!

Zapraszamy do obejrzenia nagrania

W ramach BCC DemoRoom zapraszamy Państwa na webinar "Wdrożenie Systemu Zarządzania Usługami IT (ISO 20000/ITIL)".

Podczas webinara omówimy:

1. Zarządzanie usługami – wprowadzenie

 • Definicja polityki i celów ISO 20000
 • Dokumentacja procesów i procedur
 • Poziomy usług, katalog usług
 • Budżetowanie i rozliczanie usług IT
 • Zarządzanie kompetencjami

2. Implementacja procesów

 • Zarządzanie finansowe dla usług IT – analiza polityki finansowej zarządzania usługami, która uwzględnia cele budżetowania i księgowania
 • Zarządzanie ciągłością usług IT – zapewnienie uzgodnionej ciągłości i dostępności usług dla organizacji
 • Zarządzanie pojemnością – zapewnienie stałej wydajności usługodawcy na takim poziomie, aby mógł spełniać bieżące i przyszłe zapotrzebowania organizacji
 • Zarządzanie dostępnością – zapewnienie usług IT w ramach zobowiązań przyjętych w SLA
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji – zapewnienie sprawnej i skutecznej ochrony informacji we wszystkich działaniach związanych z usługami
 • Zarządzanie incydentem – przywrócenie jak najszybciej uzgodnionej usługi do użytku
 • Zarządzanie problemem – zminimalizowanie zaburzenia działalności poprzez zidentyfikowanie i analizę przyczyny incydentów oraz doprowadzenie problemów do zamknięcia
 • Zarządzanie zmianą – uzyskanie pewności, że wszystkie zmiany są oceniane, zatwierdzane, wdrażane i sprawdzane w kontrolowany sposób
 • Zarządzanie wersją – dostarczenie, rozprowadzenie i śledzenie jednej lub kilku zmian tworzących wydanie w środowisku produkcyjnym
 • Zarządzanie konfiguracją – określenie i kontrolowanie komponentów usług i infrastruktury oraz zachowywanie dokładnej informacji o konfiguracji

3. ISO/IEC 20000: wymagania audytowe odnośnie Systemu Zarządzania Usługami, procesów, dokumentacji i organizacji

 • Opracowanie wskaźników, wskaźniki wydajności
 • Audyt wewnętrzny ISO 20000
 • Przegląd zarządzania
 • Certyfikacja ISO 20000

BCC oferuje wsparcie Klientów w przygotowaniu i wdrożeniu procesów zarządzania infrastrukturą IT, zgodnych z zaleceniami ITIL (IT Infrastructure Library) oraz wymaganiami norm ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 20000. Zobacz więcej informacji.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji i udziału w webinarze, który rozpocznie się 25 kwietnia o godzinie 13.00.

25/04/2016

Termin już minął!

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com