SNP Split Payment – obsługa płatności podzielonej bezpośrednio z SAP | All for One Poland

SNP Split Payment - obsługa płatności podzielonej bezpośrednio z SAP

28/10/2019

Termin już minął!

Zapraszamy do obejrzenia nagrania

1 listopada 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzająca do polskiego VAT podzieloną płatność w formule obligatoryjnej. Obowiązek będzie dotyczył towarów wymienionych w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT (dotyczy m.in. następujących branż: stal, paliwa, złom, sprzęt elektroniczny, złoto, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne). Split payment będzie obejmował wyłącznie transakcje o wartości równej i większej niż 15 tys. zł.

Firmy, które obejmie ten obowiązek muszą szybko dostosować swoje systemy SAP do nowych przepisów. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, SNP Poland opracowało rozwiązanie o nazwie SNP Split Payment, które umożliwia obsługę wymagań stawianych przez mechanizm podzielonych płatności w systemie SAP.

Zapraszamy na webinar, podczas którego zaprezentujemy na żywo możliwości najnowszej wersji rozwiązania SNP Split Payment:

 • wykonamy przebiegi płatności,
 • wygenerujemy polecenia przelewów wychodzących z wykorzystaniem komunikatów w formacie Elixir, wzbogaconych o informacje wymagane ustawowo,
 • dokonamy importu wyciągów bankowych zawierających operacje na rachunku VAT, zarówno dla przelewów wychodzących, jak i przychodzących.

Co warto wiedzieć o SNP Split Payment:

 • Polecenia przelewów generowane w SNP Split Payment spełniają wymagania dotyczące przekazania w komunikacie przelewu obligatoryjnych danych: numeru faktury, numeru NIP kontrahenta, kwoty netto oraz kwoty VAT,
 • SNP Split Payment jest przygotowany zarówno dla mechanizmu Payment Medium Workbench, jak i klasycznego programu generującego nośniki płatności,
 • Rozwiązanie umożliwia obsługę płatności podzielonej bezpośrednio z systemu SAP, bez istotnych zmian w procesach realizacji płatności wychodzących i księgowania faktur dostawców,
 • SNP Split Payment można łatwo dostosować do innych formatów płatności,
 • SNP Split Payment umożliwia obsługę płatności za wiele faktur, za pomocą pojedynczej płatności w formacie płatności podzielonej,
 • Rozwiązania pozwala na realizację przelewów krajowych w walucie EUR, przy jednoczesnym transferze wartości VAT na konto VAT w walucie PLN.

Webinar odbędzie się 28 października o godzinie 11.00. Zapraszamy do rejestracji.

Nasza oferta

Dowiedz się więcej o SNP Split Payment

28/10/2019

Termin już minął!

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com