SNP Pricing for Profit – łatwiejsze zarządzanie cenami w SAP | All for One Poland

SNP Pricing for Profit – łatwiejsze zarządzanie cenami w SAP

14/06/2019

Termin już minął!

Zapraszamy do obejrzenia nagrania

SNP Pricing for Profit to autorskie, cieszące się dużym zainteresowaniem, rozwiązanie SNP, ułatwiające planowanie, zarządzanie i kontrolę zmian cen w systemie SAP, umożliwiające podejmowanie bardziej trafnych decyzji cenowych.

Narzędzie dostarcza w jednym miejscu pełnej informacji na temat warunków cenowych składających się na ostateczną cenę produktu w danej chwili. Rezultaty są przedstawione w czytelnym i przystępnym dla użytkownika raporcie ALV. Narzędzie umożliwia masową zmianę cen dopiero po ich akceptacji przez osoby uprawnione. SNP Pricing for Profit jest pomocnym narzędziem dla każdego przedsiębiorstwa, które prowadzi aktywną politykę cenową. Przeznaczony jest dla wszystkich firm korzystających z SAP, które potrzebują narzędzia dla szczegółowych i pełnych analiz dotyczących zmian cen. Jego użytkownikami są menedżerowie działów sprzedaży odpowiedzialni za kształtowanie polityki cenowej.

Narzędzie powstało w odpowiedzi na najczęściej obserwowane potrzeby biznesowe związane ze standardową funkcjonalnością wyznaczania cen w SAP, tj.:

 • Nieprzejrzysta edycja i prezentacja cen
 • Brak symulacji ceny transakcyjnej
 • Brak śledzenia zmian ceny transakcyjnej w czasie
 • Brak narzędzia do wielopoziomowej akceptacji zmian cen
 • Brak współpracy z WorkFlow w procesie akceptacji
 • Brak narzędzia do masowej zmiany cen (z uwzględnieniem ceny transakcyjnej)
 • Brak ekstraktora warunków cenowych i ceny transakcyjnej (oraz ich zmian w czasie)

W ramach webinara przedstawimy nową wersję produktu, która wprowadza Centralny Kokpit do zarządzania cenami. Zawiera ona wszystkie zalety poprzedniej wersji wraz z szeregiem nowych funkcjonalności, usprawnień i dodatkowych narzędzi, które są odpowiedzią na liczne zapytania biznesu.

Niektóre cechy nowej wersji:

 • All-in-one – jedna wersja kokpitu do tworzenia scenariuszy zmian cen, zarządzania cenami oraz symulacji ceny transakcyjnej.
 • Praca z wieloma scenariuszami umożliwiająca planowanie cen w wielu definiowanych przez użytkownika aspektach i możliwych przypadkach biznesowych.
 • Możliwość symulacji ceny transakcyjnej; wpływ proponowanych przez użytkownika zmian rekordów warunków cenowych na finalną cenę transakcyjną wg dowolnie konfigurowalnej procedury cenowej oraz układu ALV.
 • Bezpieczeństwo dokonywanych symulacji i propozycji zmian, bez ryzyka przypadkowej zmiany cen rzeczywistych. Zmiany cenników dopiero po przejściu procesu akceptacji cen przez uprawnione osoby.
 • Dynamiczne ekrany selekcji pozwalające na dowolne ograniczenia danych zarówno dla aktualizacji cen jak i zakresu symulacji.
 • Duża możliwość personalizacji narzędzia i dostosowania do istniejącej konfiguracji systemu u klienta: definiowalne układy plików, postaci list, pluginy dla niestandardowych rozwiązań.
 • Definiowalna konfiguracja uprawnień na każdym etapie działania aplikacji (na poziomie obiektów uprawnień oraz dowolnie definiowalnych poziomów akceptacji)
 • Możliwa akceptacja zgodna z zasadą 4 oczu
 • Pełna dostosowana do specyfiki biznesu współpraca z SAP WorkFlow.
 • Pełne wsparcie masowych zmian i akceptacji nowych cenników w ramach zadanych przez użytkownika danych
 • Aplikacja dostępna w 3 wersjach językowych: PL, DE, EN.

Podczas webinara zaprezentujemy Państwu na żywo możliwości naszego rozwiązania na systemie demo i realnych przykładach zmian cen i ich wpływem na cenę transakcyjną przedstawioną w ramach symulacji. Przeprowadzony zostanie dla Państwa pokaz najczęściej występujących scenariuszy biznesowych.

Webinar odbędzie się 14 czerwca o godzinie 11.00. Zapraszamy do rejestracji oraz do przekazania naszego zaproszenia również innym osobom, które mogą być zainteresowane tą tematyką.

Dowiedz się więcej

Poznaj SNP Pricing for Profit

14/06/2019

Termin już minął!

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com