SNP E-Time – kompleksowa platforma do planowania czasu pracy | All for One Poland

SNP E-Time - kompleksowa platforma do planowania czasu pracy

26/03/2020

Termin już minął!

SNP E-Time to rozwiązanie autorskie SNP – aplikacja internetowa pozwalająca kierownikom automatycznie planować czas podległych im pracowników, zgodnie z Kodeksem Pracy, w integracji z SAP HR, SAP SuccessFactors lub innym systemem kadrowo-płacowym. Daje ona kierownikom nowe, komfortowe narzędzie planowania i rozliczania czasu pracowników, zintegrowane w czasie rzeczywistym z innymi obszarami systemu HR (m.in. lista płac, plan urlopów).

Aplikacja może być pomocna wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zarządzania czasem pracy dużej grupy pracowników (np. zakłady produkcyjne, sieci supermarketów, call centers, shared service centers), tworzy się plany pracy. Pozwala w jednym miejscu zgromadzić wszystkie dane, związane z planowaniem czasu pracy.

Dzięki SNP E-Time, kierownicy liniowi są w stanie bez dodatkowej pracochłonności dostarczyć do systemu HR wszystkie dane potrzebne do zaplanowania, a docelowo i do rozliczenia czasu pracy.

Korzyści to m.in.:

 • zmniejszenie czasu poświęcanego przez kierowników na planowanie poprzez automatyczne planowanie grafików
 • lepsza kontrola kierowników nad pracą podległego im zespołu
 • zapewnienie zgodności z przepisami prawymi, m.in. uregulowaniami Kodeksu Pracy
 • zmniejszenie obciążenia działu HR
 • zwiększenie satysfakcji pracowników
 • w przypadku wykorzystania danych do rozliczenia czasu pracy – eliminacja opóźnień i błędów w przygotowywaniu listy płac.

Rozwiązanie można dostosować do specyfiki danego przedsiębiorstwa, można też je łatwo rozbudować o dodatkowe funkcje, np. wprowadzanie danych o zrealizowanych nadgodzinach i godzinach do odbioru, bilansowanie nadgodzin.

Nasza oferta

Więcej o rozwiązaniu SNP E-Time

26/03/2020

Termin już minął!

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com