Konsolidacja sprawozdań finansowych z SAP Business Planning and Consolidation | All for One Poland

Konsolidacja sprawozdań finansowych z SAP Business Planning and Consolidation

16/02/2016

Termin już minął!

Zapraszamy do obejrzenia nagrania

W ramach BCC DemoRoom zapraszamy Państwa na webinar "Konsolidacja sprawozdań finansowych z SAP Business Planning and Consolidation (SAP BPC)".

SAP Business Planning and Consolidation (SAP BPC) to rozwiązanie służące do obsługi planowania i konsolidacji sprawozdań finansowych. System umożliwia zdefiniowanie przebiegu procesu biznesowego (planowania lub konsolidacji) oraz późniejsze wsparcie użytkowników w jego wykonaniu. W ramach poszczególnych etapów realizacji można wyróżnić m.in. pozyskanie danych źródłowych (bezpośrednio z systemu ERP, hurtowni danych, plików płaskich), weryfikację ich spójności, konwersje walut, rozliczenie narzutów, dystrybucje wartości planowanych,  wyliczenie oraz zaksięgowanie korekt konsolidacyjnych. Wykorzystanie dwóch interfejsów – MS Excel oraz serwisu dostępnego przez przeglądarkę internetową pozwala na szybkie opanowanie narzędzia przez użytkowników.

SAP BPC może być wykorzystany w przedsiębiorstwach, w których istnieje potrzeba częstego i  złożonego planowania. W zakresie konsolidacji SAP BPC z powodzeniem sprawdzi się w grupach kapitałowych niezależnie od stosowanych standardów rachunkowości.

Wdrożenie SAP BPC skraca czas potrzebny na realizację całego procesu planowania lub konsolidacji. Dzięki automatyzacji zminimalizowane zostaje ryzyko błędnego zaczytania danych lub błędów ludzkich. Przejrzystość przebiegu procesu biznesowego oraz elastyczność w konfiguracji i wykorzystaniu narzędzi kontrolnych pozwala na wcześniejsze wykrywanie niespójności, co przy dużej złożoności planowania lub konsolidacji ma krytyczne znaczenie dla celowości realizacji kolejnych etapów. System utrzymuje historię przebiegu dla każdego przebiegu planowania lub konsolidacji co pozwala na łatwe tworzenie raportów porównawczych między okresami.

Podczas webinara zaprezentujemy Państwu przykładowy przebieg procesu konsolidacji sprawozdań finansowych w SAP BPC od momentu pozyskania danych źródłowych aż po uzyskanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

Webinar odbędzie się 16 lutego 2016 o godzinie 11.00. Zapraszamy do rejestracji oraz do przekazania naszego zaproszenia również innym osobom z Państwa firm, które mogą być zainteresowane tematyką usprawnień SAP.

16/02/2016

Termin już minął!

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com