Jak zapewnić wysoką jakość danych adresowych w systemach CRM i bazach danych | All for One Poland

Jak zapewnić wysoką jakość danych adresowych w systemach CRM i bazach danych

25/04/2017

Termin już minął!

Zapraszamy do obejrzenia nagrania

Zapraszamy na kolejny webinar przygotowany w ramach współpracy BCC z firmą Algolytics: „Jak zapewnić wysoką jakość danych adresowych w systemach CRM i bazach danych”.

Skuteczność podejmowanych decyzji biznesowych w dużej mierze uzależniona jest od jakości danych, na których pracujemy, w tym danych teleadresowych naszych klientów/kontrahentów. Typowe błędy w bazach teleadresowych to:

 • Duplikacja – powielanie tej samej informacji w bazie danych, np. ta sama osoba może występować w systemie wielokrotnie.
 • Dezaktualizacja – każdego roku wiele osób zmienia swój stan cywilny, nazwisko, miejsce zamieszkania czy pracy, stanowisko itd. Po pewnym czasie, część informacji w bazach danych klientów/kontrahentów staje się po prostu nieaktualna.
 • Braki w danych – z tą sytuacją mamy do czynienia, gdy baza danych jest niekompletna. Przykładowo, wpisana jest ulica i miasto, ale brakuje kodu pocztowego.
 • Różne formaty danych – jeżeli w Twojej firmie nie ma zasad, jakimi należy się kierować, wprowadzając dane do systemu, może się okazać, że ta sama informacja będzie zapisana na kilka różnych sposobów. Przykładowo: „Warszawa”, „Wa-wa”, „W-wa”, „warszawa”.
 • Zafałszowanie informacji – jest to intencjonalnie podawanie błędnych danych, np. nieistniejących ulic czy numerów telefonów.
 • Tzw. "literówki" – przy ręcznym wprowadzaniu danych nie da się uniknąć błędów w zapisie danych.

Błędne, nieaktualne lub niepełne dane o klientach mogą mieć negatywne konsekwencje dla prowadzonej działalności, takie jak:

 • utrata klienta (np. w wyniku niedoręczenia przesyłki lub dublowania działań windykacyjnych do tego samego klienta),
 • dodatkowe koszty (np. zwroty paczek),
 • utracone możliwości sprzedażowe (np. w wyniku zmniejszonej efektywności kampanii marketingowych),
 • nieefektywność pracy (np. brak możliwości szybkiego kontaktu w wyniku braku numeru telefonu w bazie).

Podczas webinara ekspert z Algolytics zaprezentuje dataquality.pl – rozwiązanie w chmurze, umożliwiające automatyczne czyszczenie danych adresowych klientów / kontrahentów w kilku prostych krokach.

Aplikacja dataquality.pl umożliwia:

 • standaryzację – ujednolicanie zapisu danych adresowych (np. likwidacja literówek nazwach miejscowości, zamiana wielu różnych wystąpień tego samego rekordu – jednym),
 • weryfikację – sprawdzanie poprawności danych (m.in. numerów NIP i PESEL, formatów telefonów itd.),
 • geokodowanie – Przypisywanie do informacji o lokalizacji (np. do adresów) współrzędnych geograficznych,
 • wzbogacanie danych adresowych – uzupełnianie danych o brakujące lub dodatkowe informacje (np. dopisanie brakujących kodów pocztowych).

Narzędzie czyści dane w kilku prostych krokach:

 • Wysyłanie pliku (CSV) na bezpieczny serwer,
 • Wybór rodzaju operacji na danych, który chcemy wykonać,
 • Pobranie gotowego pliku z wyczyszczonymi danymi.

Webinar odbędzie się 25 kwietnia o godzinie 11.00. Zapraszamy do rejestracji oraz do przekazania naszego zaproszenia również innym osobom z Państwa firm, które mogą być zainteresowane tą tematyką.

25/04/2017

Termin już minął!

Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com