Platforma integracyjna EDI SNP | All for One Poland

Platforma integracyjna EDI SNP

Sposób na szybsze i łatwiejsze uruchomienie EDI

Udostępnij
Drukuj:
Przygotowana przez SNP platforma integracyjna EDI jest rozwiązaniem umożliwiającym szybkie i łatwe uruchomienie oraz rozwój EDI w firmie o dowolnej wielkości.
 

Korzyści EDI a przeszkody w uruchomieniu EDI

Korzyści z uruchomienia EDI są powszechnie znane. Dzięki uruchomieniu EDI z dostawcami lub odbiorcami, usprawnieniu ulega komunikacja między partnerami, skraca się czas oczekiwania na informację i zmniejsza liczba błędów, które powstają przy manualnym wprowadzaniu danych (np. z faksów, wydruków) do systemu.

Możliwe jest również wdrażanie nowych procesów biznesowych, dla których tradycyjny model przepływu komunikatów nie jest wystarczająco efektywny. Wdrożenie EDI może przynieść tym większe korzyści obu stronom wymiany, im bardziej stała jest współpraca między partnerami.

Dlatego też coraz więcej firm w Polsce – jak np. sieci handlowe, współpracujące ze stałymi dostawcami – zachęca swoich partnerów do uruchomienia rozwiązań EDI.

Aby uruchomić EDI, partnerzy przede wszystkim muszą uzgodnić, jakiego typu komunikaty elektroniczne będą przedmiotem wymiany, wybrać odpowiedni ich format, a także wybrać odpowiednie medium komunikacyjne.

Uzgodnienia natury formalnej i technicznej są podstawą wyboru typu interfejsu do systemu informatycznego partnera, który umożliwi realizację wybranego scenariusza.

Pozornie najprostszym rozwiązaniem wydaje się być przygotowanie interfejsu dla każdego partnera z osobna. Jednak takie podejście z pewnością będzie źródłem problemów w przypadku, gdy zechcemy zwiększyć zakres wymiany o kolejnych partnerów (stosujących różne formaty i różne sposoby transmisji) i kolejne komunikaty.

Dołączenie każdego kolejnego partnera będzie kolejnym pracochłonnym projektem, a rosnąca liczba interfejsów utrudni zarządzanie nimi.

Z tego powodu firmy coraz częściej poszukują kompleksowych rozwiązań integracyjnych, ułatwiających komunikację EDI między systemami partnerów.

Platforma integracyjna SNP – łatwy i szybki sposób na EDI

Odpowiedzią na powyższe problemy jest oferowana przez SNP platforma integracyjna, która umożliwia szybkie uruchomienie EDI z partnerami biznesowymi.

Platforma integracyjna EDI SNP stanowi zestaw rozwiązań organizacyjnych (jak metodyka wdrożenia, zbiór narzędzi, wzorców i przykładów), informatycznych (jak schemat translacji komunikatów systemowych do formatów EDIFACT i XML dla najpopularniejszych komunikatów biznesowych – zamówienie, potwierdzenie zamówienia, faktura).

Transmisja danych może opierać się na tradycyjnych sieciach VAN lub bezpośrednio w Internecie (e-mail lub HTTP/SOAP).

Narzędzia do planowania zadań i estymacji czasu wdrożenia ułatwiają przygotowanie harmonogramu i budżetu projektu uruchomienia EDI.

Dzięki dostępności w ramach platformy integracyjnej EDI SNP gotowych rozwiązań, możliwe jest znaczne skrócenie projektów uruchomienia EDI. Firmy mogą wymieniać pierwsze komunikaty elektroniczne z partnerami już po kilkunastu dniach od startu wdrożenia.

Jednocześnie, dołączenie do platformy integracyjnej kolejnego partnera, generującego komunikaty w odpowiedniej (powszechnie akceptowanej, jak EDIFACT czy XML) formie, nie wymaga już przeprowadzenia kolejnego kosztownego projektu.

Platforma integracyjna EDI SNP stanowi zatem pojedynczy „punkt kontaktu” partnera EDI z jego otoczeniem biznesowym, przy czym zróżnicowanie tego otoczenia (pod względem formatu generowanych komunikatów, mediów transmisyjnych) nie musi już być przedmiotem takiej troski ze strony partnera, jak byłoby w przypadku budowania kanału EDI z każdym kontrahentem z osobna.

EDI na platformie SAP NetWeaver

Atrakcyjną opcją wykorzystania Platformy integracyjnej jest skorzystanie narzędzia SAP Exchange Infrastructre (SAP XI) wchodzącego w skład platformy aplikacyjno-integracyjnej SAP NetWeaver.

SAP XI stanowi centralne repozytorium dla wszystkich obiektów integracyjnych w środowisku aplikacji i systemów Klienta i podobnie jak SAP Business Connector, umożliwia komunikację w wielu formatach danych i za pomocą różnych protokołów. Możliwa jest więc zarówno integracja za pomocą SOAP (WebServices) jak i za pomocą plików.

Integracja za pomocą SAP XI ponadto znacznie usprawnia sam proces przygotowania rozwiązania poprzez ścisłe sformalizowanie wszystkich etapów implementacji.

W outsourcingu lub bez

Platformę integracyjną EDI SNP można wykorzystać w dwóch modelach – z outsourcingiem utrzymania rozwiązania lub bez outsourcingu.

W wariancie z outsourcingiem partnerzy-strony EDI podłączają się do platformy integracyjnej EDI SNP, zlokalizowanej w serwerowni SNP i administrowanej przez specjalistów SNP. Dany partner musi tylko przygotować odpowiedni interfejs ze strony swojego systemu informatycznego oraz zestawić bezpieczny kanał komunikacyjny (np. w sieci Internet).

Jeden interfejs, za pomocą którego będą wymieniane dane, istotnie zmniejsza liczbę potencjalnych punktów narażonych na awarie, a outsourcing gwarantuje 100% dostępności rozwiązania, a także przejrzystość kosztów i możliwość pełnego ich zaplanowania w czasie.

W wariancie bez outsourcingu, po udostępnieniu platformy integracyjnej EDI przez SNP, jest ona zlokalizowana u partnera będącego stroną EDI. Partner administruje rozwiązaniem i ponosi koszt jego utrzymania. W razie potrzeby może skorzystać z usług SNP – jak szkolenia administratorów, konsultacje, wsparcie w implementacji kolejnych komunikatów i ich formatów.

W obu przedstawionych wariantach, gdy integrowanym systemem partnera jest SAP, SNP przygotowuje także interfejs umożliwiający obsługę komunikatów, oparty na narzędziu SAP Business Connector lub SAP XI. Partnerom, użytkującym inne niż SAP systemy, SNP proponuje skorzystanie z Microsoft Biztalk Server, oferującego podobną funkcjonalność.

Podsumowując, wykorzystanie platformy integracyjnej EDI pozwala szybciej i łatwiej uruchomić EDI  z najważniejszymi partnerami, a następnie rozszerzać komunikację EDI na kolejnych partnerów – bez konieczności realizacji kolejnych praco- i kosztochłonnych projektów.

Klient ponadto elastycznie dobiera model rozwiązania do własnych potrzeb, a jego wybór jest poparty kompetentnym wsparciem SNP we wdrożeniu i rozwoju platformy integracyjnej EDI.

Lepszy Biznes

magazyn klientów All for One

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}
Napisz do nas Zadzwoń Wyślij email


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest All for One Poland sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@all-for-one.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy All for One Poland sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. All for One Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  61 827 70 00

  Biuro jest czynne
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 8:00 – 17:00

  Kontakt ogólny do firmy
  office.pl@all-for-one.com

  Pytania o produkty i usługi
  info.pl@all-for-one.com

  Pytania na temat pracy i staży
  kariera@all-for-one.com